در قسمت موضوع انتخاب کنید :

1 - جهت دریافت خبرها و درخواست ها می توانید عضو خبرنامه سایت شوید

2 - برای ورود به شتاب دهنده سبز
اطلاعات خود را وارد کرده و درقسمت توضیحات استارتاپ خود را معرفی کنید
پس از عبور از مرحله اولیه جهت ارائه حضوری با شما تماس خواهیم گرفت.